De trek van de Atalanta

DE FR IT ES

Map_supportingPortals_20170606_NL_collage

Ziet u een Atalanta? Geef uw waarneming door!

De Atalanta (Vanessa atalanta) is een trekvlinder die elk jaar Centraal- en Noordeuropa koloniseert vanuit het zuiden. In het najaar trekken de nakomelingen van deze vlinders terug richting Zuid Euopa en Noord Afrika.

Wij onderzoeken het verspreidingspatroon van de Atalanta in Europa en Noord Afrika door middel van amateurwaarnemingen. Dankzij een samenwerking met meer dan 40 waarnemingsportalen in Europa kunnen we het voorkomen van de Atalanta preciezer dan ooit volgen.

Ook u kunt ons helpen door uw waarnemingen van de Atalanta door te geven aan uw regionale of nationale waarnemingsportaal, zoals Waarneming of Ornitho (zie partners hieronder).

Of geeef uw waarnemingen eenvoudig door via één van de mobiele apps NaturaList (voor Android) of iObs (voor iPhone).

Wanneer u waarnemingen doorgeeft, meld dan altublieft het aantal waargenomen individuen, en in welk levensstadium zij zich bevonden (ei, rups of volwassen vlinder). Voorkom alstublieft dubbele invoer door een waarneming niet bij twee of meer portalen in te voeren.

Elke waarneming telt!

Volg ons op Twitter en Facebook voor regelmatige updates.


Gebruik één van de volgende mobiele apps om waarnemingen van de Atalanta vanuit heel Europa of Noord-Afrika door te geven:

NaturaList (for Android)

ObsMapp (for Android) and iObs (for iPhone)

obsmapplogoiobs_logo

 

Geef uw waarnemingen door via één van de volgende portalen:


Austria

 Logo_Bluehendes_Oesterreich_NEU_ohneHG

 

 

 


Belgium

belgium_natagora_300dpi_withlink

 

 

 

 

 

 


Croatia

Croatia_Biom


Denmark

 

 

 


Estonia

EstoniaLogo_s


Finland

Finland is gedekt door het Finnish Biodiversity Information portal Laji.fi.

Finland_LAJI_FI


France

Réseau faune-france.org

LogoFauneFrance_vote_s.jpg

CETTIA – Base de données naturalists d’Île-de-France

Online portal covering the region Île-de-France.

NatureParif-ssChamps de mission

Groupe ornithologique et naturaliste du Nord – Pas-de-Calais

logo_gon_officiel_2014_detoure

 

 

 

Vigie-Nature

France_VigieNature_Obs_s


Greece

Greece_HellenicBiodivCenter


Germany

germany_sciecen4you_dfzs

 

 

 


Ireland


Italy


Latvia


Lithuania

Lithuania_litbase_logo

 

 

 

 


Luxembourg

Luxembourg_LogoMNHNL.jpg

 

 

 


The Netherlands

NL_Telmee_logo.jpg


Norway

Noorwegen is gedekt door het portaal Artsobservasjoner dat alle gegevens beschikbaar stelt.

norway_nbic_cmyk


Poland

poland-kartoteka_collagePoland_lepidopteraEu_long

 

 

 


Portugal

spain_alas_low-res Spain_Biodiv_GNP LogoLogotipo_Biodiversity4All_positivo_assinatura copy

 

 

 

 

 


Serbia

Zeleni logo.jpg


Slovenia

logo_bioportal.cdr

 

 

 


Spain

spain_alas_low-resesp_logos_ornithocat_collage Spain_ObservadoESSpain_Biodiv_GNP Logo

 

 

Natusfera

 

 

 

 

 


Sweden

Sweden is gedekt door het portaal artportalen.se dat alle gegevens beschikbaar stelt.

sweden_artportalen


Switzerland

ch_logo-ornitho-collage

 

 

 


United Kingdom

gevens uit het Verenigd Koninkrijk wordt gedeeld door Butterfly Conservation. Meer informatie over hoe u waarnemingen kan doorgeven vindt u hier.

uk_bc-master_new-strapline_rgb


Europe – systematic counts


Waneer u niet van de bovengenoemde opties gebruik wilt maken, dan kunt u waarnemingen van de Atalanta doorgeven op onze iNaturalist website.